Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
597

I C 7/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2012-11-13

Data publikacji: 2013-07-26

trafność 100%

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa posesoryjnego
Sygn. akt I C 7/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie - Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Irena Minkisiewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Żaklina Skrzypczak po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2012 r. na rozprawie sprawy z powództwa I. K. przeciwko H. K. (1) o naruszenie posiadania 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powódki I. K. na rzecz pozwanego H. K. (1) kwotę 156 zł ( słownie: sto pięćdziesiąt sześć złotych)
Czytaj więcej»

I C 12/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2016-04-12

Data publikacji: 2019-06-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd nie był zobligowany do żądania od strony złożenia dokumentu dla wykazania zasadności dochodzenia roszczenia, skoro obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach.
Sygn. akt I C 12/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Małgorzata Michalska-Księżyk Protokolant: sekr. sądowy Agata Drachal po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjne Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko T. A. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 12/16 UZASADNIENIE (...)
Czytaj więcej»

I C 8/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2016-04-04

Data publikacji: 2016-07-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: Ciężar udowodnienia faktów prawotwórczych spoczywa na osobie, która wywodzi z nich skutki prawne.
Sygn. akt I C 8/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Aleksandra Gawlas Protokolant: stażysta Katarzyna Wojciechowska po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółka z o.o. z siedzibą w W. przeciwko B. O. o zapłatę oddala powództwo. I C 8/16 UZASADNIENIE (...) Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w W. wniosła o zasądzenie od pozwanej B
Czytaj więcej»

I C 12/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2017-04-24

Data publikacji: 2017-11-09

trafność 100%

Teza orzeczenia: Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do posiadania rzeczy.
Sygn. akt I C 12/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Lipnicka Protokolant: st. sekr. sądowy Żaklina Skrzypczak po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2017 r. w Kędzierzynie-Koźlu na rozprawie sprawy z powództwa Gminy K. - (...) w K. przeciwko M. G. i B. G. o eksmisję 1 nakazuje pozwanym M. G. i B. G. , aby opuścili i opróżnili lokal mieszkalny położony w K. przy ulicy (
Czytaj więcej»

I C 19/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2013-07-05

Data publikacji: 2014-04-28

trafność 100%

Teza orzeczenia: zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do zapłaty ubezpieczającemu odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku, gdy ubezpieczający udowodni, że taki wypadek następił i wysokość szkody
Sygn. akt I C 19/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lipca 2013 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie - Koźlu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Irena Minkisiewicz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Żaklina Skrzypczak po rozpoznaniu w dniu 21.06.2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa H. P. (1) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę na skutek zarzutów od nakazu zapłaty 1.utrzymuje w mocy nakaz zapłaty z dnia 20 grudnia 2010 r. wydany przez Sąd Rejonowy w Kędz
Czytaj więcej»

I C 34/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2016-01-13

Data publikacji: 2016-10-17

trafność 100%

Teza orzeczenia: Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego.
Sygn. akt: I C 34/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aleksandra Gawlas Protokolant: stażysta Katarzyna Wojciechowska po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2016 r. w Kędzierzynie-Koźlu sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki (...) akcyjnej spółki jawnej w W. przeciwko P. S. (1) o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt IC 34/15 UZASADN
Czytaj więcej»

I C 49/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2013-03-15

Data publikacji: 2014-02-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: Powództwo zostało oddalone, gdyż powód nie udowodnił, zgodnie z dyspozycją art. 6 kc, wysokości szkody poniesionej na skutek zdarzenia z dnia 27.02.2004 r.
Sygn. akt I C 49/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2013 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie - Koźlu Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego Eliza Gajda Protokolant: Agata Drachal po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2013 roku w Kędzierzynie – Koźlu na rozprawie sprawy z powództwa K. W. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) w K. o zapłatę I oddala powództwo, II odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu. Sygn. akt I C 49/11 UZASADN
Czytaj więcej»

I C 58/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2016-04-14

Data publikacji: 2020-09-16

trafność 100%

Sygn. akt: I C 58/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Radosław Jamroży Protokolant: stażysta Katarzyna Wojciechowska po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2016 r. w Kędzierzynie-Koźlu sprawy z powództwa (...) Banku (...) S.A. we W. przeciwko J. B. o zapłatę I zasądza od pozwanego J. B. na rzecz strony powodowej (...) Banku (...) S.A. we W. kwotę 3 884,77 zł (trzy
Czytaj więcej»

I C 71/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2016-01-19

Data publikacji: 2018-09-06

trafność 100%

Teza orzeczenia: nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane
Sygn. akt I C 71/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Inga Kukla Protokolant: stażysta Renata Schurgacz po rozpoznaniu w dniu 05 stycznia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa J. D. przeciwko H. N. , E. N. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych H. N. i E. N. solidarnie na rzecz powoda J. D. kwotę 4.824,41 zł (cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery złotych 41/100) z ustawowymi od
Czytaj więcej»

I C 73/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Teza orzeczenia: Przy umowie ubezpieczenia bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzyma na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.
Sygn. akt I C 73/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie - Koźlu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Irena Minkisiewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Tworek po rozpoznaniu w dniu 28.04.2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa P. W. i M. W. przeciwko (...) S.A. z/s w W. o zapłatę odszkodowania 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. z/s w W. na rzecz powoda P. W. kwotę 24.453,03 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące czte
Czytaj więcej»