Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
620

I C 307/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2013-05-07

Data publikacji: 2020-07-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: Powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji stanowi środek merytoryczny obrony osoby trzeciej, której prawa przez egzekucję zostały naruszone
Sygn. akt I C 307/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 maja 2013 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie - Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Małgorzata Michalska-Księżyk Protokolant: starszy protokolant sądowy Wioletta Bartołd po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa N. W. przeciwko R. G. , Skarbowi Państwa – Wojewodzie (...) , Skarbowi Państwa - Urzędowi Skarbowemu w K. , Gminie Z. , Gminie G. , Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Odd
Czytaj więcej»

I C 314/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2016-01-18

Data publikacji: 2016-08-22

trafność 100%

Teza orzeczenia: Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiebiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.
Sygn. akt I C 314/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Lipnicka Protokolant: st. sekr. sądowy Żaklina Skrzypczak po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa R. Ś. i E. Ś. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powodów R. Ś. i E. Ś. kwotę 112,25 zł (słownie: sto dwanaście złotych 25/100) z odsetkami u
Czytaj więcej»

I C 358/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2013-12-19

Data publikacji: 2015-03-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Jeżeli strony nie ustaliły wysokości wynagrodzenia ani nie wykazały podstaw do jego ustalenia, poczytuje się w razie watpliwości, iz strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju.
Sygn. akt I C 358/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie - Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Małgorzata Michalska-Księżyk Protokolant: Agata Drachal po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko G. K. o zapłatę 1 powództwo oddala, 2 zasądza od powoda J. K. na rzecz pozwanej G. K. kwotę 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania; 3 zasąd
Czytaj więcej»

I C 370/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2016-12-15

Data publikacji: 2020-06-01

trafność 100%

Sygn. akt: I C 370/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SR Radosław Jamroży Protokolant: sekr. sądowy Wioletta Bartołd po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2016 r. w Kędzierzynie-Koźlu sprawy z powództwa K. K. przeciwko (...) S.A. Ł. o zapłatę I oddala powództwo w zakresie żądania kwoty 5 000 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 16.11.2014 r. do dnia zapłaty; II umarza post
Czytaj więcej»

I C 372/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2016-06-20

Data publikacji: 2016-09-05

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd może przyznać poszkodowanemu, w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Ciężar udowodnienia faktów prawotwórczych spoczywa na osobie, która z nich wywodzi skutki prawne.
Sygn. akt I C 372/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Lipnicka Protokolant: st. sekr. sądowy Żaklina Skrzypczak po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa N. K. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę 1 powództwo oddala. 2 zasądza od powoda N. K. na rzecz pozwanego (...) S.A. w S. kwotę 1217 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1200 zł ty
Czytaj więcej»

I C 374/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2015-05-06

Data publikacji: 2016-01-27

trafność 100%

Teza orzeczenia: Wierzycielem przyszłym , w rozumieniu art. 530 k.c. jest taki wierzyciel, którego wierzytelność jeszcze nie istnieje w sensie prawnym w chwili dokonywania przez dlużnika ( przyszłego dłużnika) czynności prawnej na warunkach określonych w przepisie art. 527 par. 1 k.c.
Sygn. akt: I C 374/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aleksandra Gawlas Protokolant: stażysta Renata Schurgacz po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2015 r. w Kędzierzynie-Koźlu sprawy z powództwa K. G. przeciwko I. A. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od pozwanego K. G. na rzecz pozwanej I. A. kwotę 3.518,48 zł (trzy tysiące pięćset osiemnaście złotych 48/100) tytułem
Czytaj więcej»

I C 379/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2015-04-29

Data publikacji: 2016-01-27

trafność 100%

Teza orzeczenia: Jeżeli motywem zawarcia umowy, zgodnie z którą właściciel oddaje nieodpłatnie innej osobie swoją nieruchomość, jest bliski stosunek rodzinny, to jeżeli nieruchomość podlega zwrotowi na rzecz właściciela, posiadacz może żądać zwrotu poczynionych przez siebie na nieruchomość nakładów, wedle przepisów kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu
Sygn. akt I C 379/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Aleksandra Gawlas Protokolant: sekr. sądowy Agata Drachal po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa J. C. przeciwko K. M. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego K. M. na rzecz powódki J. C. kwotę 24.971,16 zł (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 16/100) wraz z odsetka
Czytaj więcej»

I C 380/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2016-09-30

Data publikacji: 2018-09-06

trafność 100%

Teza orzeczenia: zakres ochrony własności
Sygn. akt I C 380/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego Inga Kukla Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Tworek po rozpoznaniu w dniu 27 września 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa A. M. i R. M. przeciwko G. S. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powodów A. M. i R. M. solidarnie na rzecz pozwanej G. S. kwotę 877,00 zł tytułem zwrotu kosztów proces
Czytaj więcej»

I C 389/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2012-10-18

Data publikacji: 2014-02-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: Przyjmując dopuszczalność ponownej waloryzacji podstawową przesłanką, od spełniania której zależy możliwość wystąpienia z żądaniem jest istotna zmiana siły nabywczej pieniądza
Sygn. akt C 389/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2012 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie - Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Małgorzata Michalska-Księżyk Protokolant: starszy protokolant sądowy Wioletta Bartołd po rozpoznaniu w dniu 9 października 2012 r. na rozprawie sprawy z powództwa H. N. i I. N. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 powództwo oddala; 1 odstępuje od obciążenia powodów H. N. i I. N. obowiązkiem zwrotu kosztów zastępstwa pro
Czytaj więcej»

I C 381/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2013-03-07

Data publikacji: 2020-05-05

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd rozpoznający spór buduje stan faktyczny w oparciu o przedstawione przez strony środki dowodowe, których celem jest wykazanie prawdziwości twierdzeń stron. Strony zobowiązane są wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów z których wywodzą skutki prawne oraz wykazywać trafność podnoszonych przez siebie twierdzeń. Jeżeli strona nie (...)
Sygn. akt I C 381/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2013 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie – Koźlu w Wydziale I Cywilnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Łukasz Zawadzki; Protokolant: Agata Drachal; po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2013 roku w Kędzierzynie – Koźlu; na rozprawie; sprawy z powództwa: J. A. (1) ; przeciwko (...) Związkowi (...) w K. ; o zapłatę; I uchyla wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 04.06.2012r. (sygn. akt I C 381
Czytaj więcej»