Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
622

I C 71/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2016-01-19

Data publikacji: 2018-09-06

trafność 100%

Teza orzeczenia: nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane
Sygn. akt I C 71/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Inga Kukla Protokolant: stażysta Renata Schurgacz po rozpoznaniu w dniu 05 stycznia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa J. D. przeciwko H. N. , E. N. o zapłatę 1 zasądza od pozwanych H. N. i E. N. solidarnie na rzecz powoda J. D. kwotę 4.824,41 zł (cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery złotych 41/100) z ustawowymi od
Czytaj więcej»

I C 73/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Teza orzeczenia: Przy umowie ubezpieczenia bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzyma na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.
Sygn. akt I C 73/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie - Koźlu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Irena Minkisiewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Tworek po rozpoznaniu w dniu 28.04.2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa P. W. i M. W. przeciwko (...) S.A. z/s w W. o zapłatę odszkodowania 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. z/s w W. na rzecz powoda P. W. kwotę 24.453,03 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące czte
Czytaj więcej»

I C 87/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2015-12-14

Data publikacji: 2016-04-04

trafność 100%

Teza orzeczenia: Istota zadośćuczynienia- w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poszkodowanemu należy się odpowiednia suma pieniężna tutyłem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
Sygn. akt I C 87/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Inga Kukla Protokolant: stażysta Renata Schurgacz po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa A. M. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda A. M. (1) kwotę 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) z ustawowymi odsetkami od dnia 07
Czytaj więcej»

I C 89/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2017-06-12

Data publikacji: 2018-03-28

trafność 100%

Teza orzeczenia: Ciężar udowodnienia faktów prawotwórczych spoczywa na osobie, która wywodzi z nich skutki prawne.
Sygn. akt I C 89/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Lipnicka Protokolant: st. sekr. sądowy Żaklina Skrzypczak po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa R. K. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zapłatę 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda R. K. na rzecz (...) S.A. w Ł. kwotę 5.046,55 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 4.800,00 zł tytułem
Czytaj więcej»

I C 98/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2012-11-27

Data publikacji: 2014-04-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd przyznaje poszkodowanemu czynem niedozwolonym odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego, jeśli poszkodowany doznał krzywdy w następstwie tego czynu
Sygn. akt I C 98/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie - Koźlu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Irena Minkisiewicz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Żaklina Skrzypczak po rozpoznaniu w dniu 27.11.2012 r. w Kędzierzynie – Koźlu na rozprawie sprawy z powództwa A. T. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w S. na rzecz powódki A. T. kwotę 10.000 zł ( słownie: dzie
Czytaj więcej»

III RC 425/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2013-05-07

Data publikacji: 2015-11-19

trafność 100%

Sygn. akt III RC 425/12 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 maja 2013 r. Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Maciej Bainczyk Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Lipert po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2013 r. w Kędzierzynie-Koźlu na rozprawie sprawy z powództwa A. B. (1) przeciwko A. B. (2) o podwyższenie alimentów 1 zasądza od pozwanego A. B. (2) na rzecz powoda A. B. (1) tytułem alimentów kwoty po 600 zł (sześćset
Czytaj więcej»

III RC 495/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2013-06-06

Data publikacji: 2013-09-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: zasądzono alimenty, w pozostałym zakresie powództwo oddalono
Sygn. akt III RC 495/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu Wydział III Rodzinny i Nieletnich Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Mariola Motyka Protokolant: starszy sekretarz sądowy Mariola Strąk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 czerwca 2013 r. w Kędzierzynie – Koźlu na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej J. W. reprezentowanej przez S. D. przeciwko Ł. S. o podwyższenie alimentów 1 zasądza od pozwanego Ł. S. na rzecz mało
Czytaj więcej»

III RC 496/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2014-05-28

Data publikacji: 2015-12-09

trafność 100%

Teza orzeczenia: powództwo w części oddalono
Sygn. akt III RC 496/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Dobrawa Michałowska Protokolant sekretarz sądowy Agnieszka Rymarczyk po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2014 r. w Kędzierzynie - Koźlu na rozprawie sprawy z powództwa B. H. (1) przeciwko B. H. (2) i A. H. o alimenty 1 zasądza od pozwanego B. H. (2) tytułem alimentów na rzecz powódki B. H. (1) kwotę
Czytaj więcej»

III RC 366/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2013-03-12

Data publikacji: 2013-05-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: uwzględniono częściowo roszczenie
Sygn. akt III RC 366/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2013r. Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu Wydział III Rodzinny i Nieletnich Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego Mariola Motyka Protokolant: st. sekr. sąd. Izabela Pietyra po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2013r. w Kędzierzynie – Koźlu na posiedzeniu jawnym sprawy z powództwa małoletniego J. B.(1) reprezentowanego przez matkę H. Ż. przeciwko J. B. (2) o alimenty 1 zasądza od pozwanego J. B. (2) na rzecz małoletniego pow
Czytaj więcej»

III RC 390/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2014-05-26

Data publikacji: 2015-12-09

trafność 100%

Teza orzeczenia: oddalono powództwo
Sygn. akt III RC 390/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego Dobrawa Michałowska Protokolant starszy sekretarz sądowy Aneta Wcisło po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2014 r. w Kędzierzynie - Koźlu na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko małoletnim D. M. i M. M. reprezentowanych przez B. M. o obniżenie alimentów oraz z powództwa małoletnich D. M. i M.
Czytaj więcej»