Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
549

I C 407/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2015-12-10

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: W sytuacji w której doszło do przedawnienia roszczenia głównego przedawnieniu ulega również roszczenie o związane z nim odsetki
Sygn. akt I C 407/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Małgorzata Michalska-Księżyk Protokolant: sekr. sądowy Żaklina Skrzypczak po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank S.A z/s we W. przeciwko E. Ż. o zapłatę powództwo oddala. I C 407/15 UZASADNIENIE (...) Bank S. A. we W. wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od E. Ż. kwoty 18.663,26 zł w
Czytaj więcej»

I C 419/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2013-06-18

Data publikacji: 2014-04-28

trafność 100%

Teza orzeczenia: przeszkody do realizacji uprawnienia z tytułu egzekucyjnego w zakresie zobowiązania do wydania nieruchomości, nie stanowi brak uprawnienia do lokalu socjalnego po stronie byłej właścicielki lokalu mieszkalnego i osób, które w tym lokalu wraz z nią zamieszkują; stąd brak interesu prawnego po stronie osoby uprawnionej z tytułu egzekucyjnego (...)
Sygn. akt: I C 419/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 czerwca 2013 roku . Sąd Rejonowy w Kędzierzynie - Koźlu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Irena Minkisiewicz Protokolant: sekr. sądowy Katarzyna Tworek po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2013 r. w Kędzierzynie - Koźlu sprawy z powództwa S. D. przeciwko Gminie Z. o ustalenie powództwo oddala Sygn. akt I C 419/13 UZASADNIENIE Powódka S. D. za pośrednictwem pełnomocnika wniosła przeciwko Gminie Z. poz
Czytaj więcej»

I C 432/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2017-03-23

Data publikacji: 2018-09-06

trafność 100%

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność cywilna
Sygn. akt I C 432/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Inga Kukla Protokolant: Renata Schurgacz po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa A. S. przeciwko (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powódki A. S. na rzecz pozwanego (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. kwotę 1.217,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sygn. akt
Czytaj więcej»

I C 441/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2016-01-18

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Teza orzeczenia: Skuteczne wypowiedzenie najmu na skutek zaległości czynszowych prowadzi do utraty tytułu prawnego do dalszego zamieszkiwania przez najemcę w lokaluimieszkalnym.
Sygn. akt I C 441/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Lipnicka Protokolant: st. sekr. sądowy Żaklina Skrzypczak po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2016 r. w Kędzierzynie-Koźlu na rozprawie sprawy z powództwa Gminy K. - (...) w K. przeciwko M. K. , T. K. i M. J. o eksmisję 1 nakazuje pozwanym M. K. , T. K. i M. J. , aby opuścili i opróżnili lokal mieszkalny położony w K. prz
Czytaj więcej»

I C 457/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2016-12-28

Data publikacji: 2020-05-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: Ten czyje dobro zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.
Sygn. akt I C 457/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Lipnicka Protokolant: st. sekr. sądowy Żaklina Skrzypczak po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego T. J. reprezentowanego przez ustawowych przedstawicieli J. J. i S. J. (1) przeciwko K. K. o zapłatę powództwo oddala. I C 457/15 UZASADNIENIE Małoletni T. J. , reprezentowany prz
Czytaj więcej»

I C 468/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2015-10-06

Data publikacji: 2016-10-26

trafność 100%

Teza orzeczenia: Skoro zatem świadczenie upadłej spółki względem pozwanego, w zakresie w jakim przekraczało odsetki maksymalne było nienależne, to zgodnie z art. 410 par. 1 kc w związku z art. 405 kc, pozwany powinien świadczenie w tej części zwrócić.
Sygn. akt I C 468/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Małgorzata Michalska-Księżyk Protokolant: sekr. sądowy Agata Drachal po rozpoznaniu w dniu 22 września 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości Centrum (...) Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w S. przeciwko B. R. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego B. R. na rzecz powoda Syndyka Masy Upadło
Czytaj więcej»

I C 472/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2016-10-26

Data publikacji: 2017-03-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: Właściciel jest obowiązany ponosić wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu oraz uczestniczyć w kosztach zarządu nieruchomościa wspólną.
Sygn. akt I C 472/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Lipnicka Protokolant: st. sekr. sądowy Żaklina Skrzypczak po rozpoznaniu w dniu 17 października 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej ul. (...) w K. przeciwko S. F. i M. F. o zapłatę zasądza od pozwanych S. F. i M. F. solidarnie na rzecz powoda Wspólnoty Mieszkaniowej ul. (...) w K. kwotę 2
Czytaj więcej»

I C 495/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2016-02-24

Data publikacji: 2016-05-17

trafność 100%

Teza orzeczenia: Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku.
Sygn. akt I C 495/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Lipnicka Protokolant: sekr. sądowy Wioletta Bartołd po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa D. M. przeciwko G. S. o zapłatę 1 powództwo oddala, 2 zasądza od powódki D. M. na rzecz pozwanego G. S. kwotę 2 417 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. I C 495/13 UZASADNIENIE Powódka D
Czytaj więcej»

I C 503/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2017-03-20

Data publikacji: 2017-07-17

trafność 100%

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt I C 503/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2017 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Marcin Rogóż Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Chudzik po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa L. D. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda L. D. kwotę 6.900,00 zł (słownie: sześć tysięcy dz
Czytaj więcej»

I C 518/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2013-02-28

Data publikacji: 2013-11-08

trafność 100%

Teza orzeczenia: kluczowym elementem odpowiedzialności deliktowej jest szkoda
Sygn. akt I C 518/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2013 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie – Koźlu w Wydziale I Cywilnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Łukasz Zawadzki; Protokolant: st. sekr. sądowy Żaklina Skrzypczak; po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2013 roku w Kędzierzynie – Koźlu; sprawy z powództwa E. S. ; przeciwko M. S. ; o zapłatę; oddala powództwo. Sygn. akt I C 518/12 UZASADNIENIE E. S. domagała się zasądzenia od M. S. (1) kwoty
Czytaj więcej»