Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
503

I C 1038/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2016-01-21

Data publikacji: 2016-04-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: " Sąd nie ma przy tym obowiązku zobowiązywania stron do przedstawienia dowodów do momentu udowodnienia roszczenia"
Sygn. akt I C 1038/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Małgorzata Michalska-Księżyk Protokolant: sekr. sądowy Agata Drachal po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w L. przeciwko A. W. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 1038/15 UZASADNIENIE (...) S.A. w L. wystąpił przeciwko A. W. z powództwem o zapłatę kwot
Czytaj więcej»

I C 1045/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2014-06-26

Data publikacji: 2015-03-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obwiązanej do jej naprawienia,
Sygn. akt I C 1045/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie - Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Małgorzata Michalska-Księżyk Protokolant: stażysta Renata Schurgacz po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa H. D. przeciwko J. D. o zapłatę nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu dnia 21 października 2013 r. pod sygn. akt I Nc 1857/13 utrzymuje
Czytaj więcej»

I C 1045/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2016-03-22

Data publikacji: 2016-06-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: " Sąd nie ma obowiązku zobowiązywania stron do przedstawienia dowodów do momentu udowodnienia roszczenia".
Sygn. akt I C 1045/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Małgorzata Michalska-Księżyk Protokolant: sekr. sądowy Agata Drachal po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w L. przeciwko J. S. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 1045/15 UZASADNIENIE (...) S.A. z siedzibą w L. wystąpił przeciwko J. S. z powództwem o zapłatę
Czytaj więcej»

I C 1049/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2017-01-10

Data publikacji: 2017-05-04

trafność 100%

Teza orzeczenia: " Wysokość zasądzonych miesięcznych rat uznać należało za ekonomicznie odczuwalną wartość dla strony powodowej zaś ilość rat za czynnik uwzględniający także uzasadnione interesy majątkowe strony powodowej"
Sygn. akt I C 1049/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Małgorzata Michalska-Księżyk Protokolant: stażysta Magdalena Michalska po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w W. przeciwko D. S. (1) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego D. S. (1) na rzecz (...) Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w W. kwotę 423,82 zł (słownie:
Czytaj więcej»

I C 1069/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2017-04-04

Data publikacji: 2018-08-31

trafność 100%

Teza orzeczenia: Nienależyte wykonanie umowy
Sygn. akt I C 1069/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Inga Kukla Protokolant: Renata Schurgacz po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko A. G. o zapłatę zasądza od pozwanego A. G. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 1.623,06 zł (jeden tysiąc sześćset dwadzieścia trzy złotych 06/100) z odsetkami
Czytaj więcej»

I C 1096/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2018-01-17

Data publikacji: 2019-02-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 1096/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Marcin Rogóż Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Chudzik po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2018 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. przeciwko K. C. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanego K. C. (1) na rzecz strony powodowej (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. kwotę
Czytaj więcej»

I C 1170/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2016-10-11

Data publikacji: 2017-07-17

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zapłata czynszu za najem lokalu mieszkalnego.
Sygn. akt I C 1170/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Inga Kukla Protokolant: protokolant sądowy R. S. (1) po rozpoznaniu w dniu 11 października 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa Gminy K. (...) w K. przeciwko R. S. (2) o zapłatę 1 oddala powództwo w stosunku do pozwanego R. S. (2) , 2 zasądza od powoda Gminy K. (...) w K. na rzecz pozwanego R. S. (2) kwotę 2.417,00 z
Czytaj więcej»

I C 1191/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2018-01-31

Data publikacji: 2018-09-06

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zadośćuczynienie.
Sygn. akt I C 1191/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Inga Kukla Protokolant: Renata Schurgacz po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2018 r. na rozprawie sprawy z powództwa B. M. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda B. M. (1) kwotę 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100) z ustawowymi odsetkami od dnia prawomocności
Czytaj więcej»

I C 1175/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2016-04-26

Data publikacji: 2016-10-17

trafność 100%

Teza orzeczenia: Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego.
Sygn. akt I C 1175/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2016 Sąd Rejonowy w Kędzierzynie – Koźlu w Wydziale I Cywilnym w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego SSR Aleksandra Gawlas; Protokolant: stażysta Katarzyna Wojciechowska; po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2016 roku w Kędzierzynie – Koźlu; na rozprawie; sprawy z powództwa: (...) sp. z o.o. w W. ; przeciwko: M. C. ; o zapłatę; I zasądza od pozwanego M. C. na rzecz powoda na rzecz powoda (...) sp.
Czytaj więcej»

I C 1198/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2016-12-13

Data publikacji: 2017-03-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Sąd zasądzone świadczenie rozłożył na 36 rat ( ...). W ocenie sądu powyższe rozstrzygnięcie z jednej strony zapewnia stronie powodowej regularny wpływ należności na poczet istniejącego po stronie pozwanej zadłużenia,z drugiej strony uwzględnia możliwości płatnicze"
Sygn. akt I C 1198/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Małgorzata Michalska-Księżyk Protokolant: stażysta Magdalena Michalska po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w W. przeciwko Ł. G. ( S. ) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Ł. G. ( S. ) na rzecz (...) Niestandaryzowany
Czytaj więcej»