Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
620

I Ns 591/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2013-03-07

Data publikacji: 2013-07-26

trafność 100%

Teza orzeczenia: w braku małżonka spadkodawcy i krewnych powołanych do dziedziczenia z mocy ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy
Sygn. akt I Ns 591/12 POSTANOWIENIE Dnia 7 marca 2013 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie - Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego Anna Lipnicka Protokolant: sekretarz sądowy Anna Chudzik po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2013r. w Kędzierzynie - Koźlu na rozprawie sprawy z wniosku C. D. z udziałem Gminy P. o stwierdzenie nabycia spadku po A. C. stwierdza, że spadek po A. C. zmarłej dnia 9 czerwca 2004 roku w G. ostatnio stale zamieszkałej w U. na podstawie ustawy nab
Czytaj więcej»

I Ns 605/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2014-03-13

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zgodnie z dyspozycją art.172 kc warunkiem nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia jest jedynie samoistne posiadanie oraz upływ czasu uzależniony od istnienia dobrej lub złej wiary po stronie osoby, która uzyskała posiadanie.
Sygn. akt : I Ns 605/13 POSTANOWIENIE Dnia 13 marca 2014 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie - Koźlu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSO w SR Inga Kukla Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Chudzik po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2014 roku w Kędzierzynie - Koźlu na rozprawie sprawy z wniosku J. D. z udziałem Skarbu Państwa - Starosty (...) o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości postanawia: 1 oddalić wniosek; 2 kosztami postępowania obciążyć wnioskodawcę w zakresie przez ni
Czytaj więcej»

II K 19/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2018-03-26

Data publikacji: 2018-08-22

trafność 100%

Sygn. akt IIK 19/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 marca 2018r. Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Wojciech Zięba Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Koziełek Za oskarżyciela Prokuraturę Rejonową w Kędzierzynie-Koźlu – E. L. po rozpoznaniu w dniu 26.03.2018r. w Kędzierzynie-Koźlu sprawy J. K. , s. Z. i H. zd. G. , ur. (...) w O. oskarżonego o to, że: w dniu 30.06.2017r. w miejscowości D. w Niemczech w miejscu zamieszkania poprzez
Czytaj więcej»

II K 35/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2020-09-22

Data publikacji: 2021-03-25

trafność 100%

Sygn. akt II K 35/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2020 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Danuta Harz Protokolant: st. sek. sąd. Małgorzata Orlik-Waluś przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej – bez udziału po rozpoznaniu w dniu 11 września 2020 roku sprawy 1 D. W. / (...) /- syna J. i I. , ur. (...) w O. Oskarżonego o to, że: I W dniu 12 października 2019 roku w K. ( woj. (...) ), wbrew p
Czytaj więcej»

I C 1339/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2019-01-21

Data publikacji: 2020-01-27

trafność 100%

Sygn. akt. I C 1339/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący- Sędzia Sądu Rejonowego Radosław Jamroży Protokolant- st. sekr. sąd. Wioletta Bartołd po rozpoznaniu w dniu 17.01.2019 r. w Kędzierzynie-Koźlu na rozprawie sprawy z powództwa Grupy (...) S.A. w K. przeciwko D. S. , Syndykowi Masy Upadłości (...) S.A. w upadłości w K. S. L. , Gminie K. , Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Skarbowi
Czytaj więcej»

I C 1431/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2017-01-13

Data publikacji: 2017-05-04

trafność 100%

Teza orzeczenia: Ciężar udowodnienia faktów prawotwórczych, spoczywa na osobie, która wywodzi z nich skutki prawne.
Sygn. akt: I C 1431/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Irena Minkisiewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Katarzyna Tworek po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2017 r. w Kędzierzynie-Koźlu sprawy z powództwa (...) z siedzibą we W. przeciwko D. S. o zapłatę powództwo oddala. sygn. akt I C 1431/16 upr. UZASADNIENIE Pozwem z dnia 22.06.2016 r. (data wpływu do Sądu R
Czytaj więcej»

I C 1516/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2019-11-29

Data publikacji: 2020-05-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zadośćuczynienie ma inny charakter i spełnia inną funkcję niż odszkodowanie
Sygn. akt I C 1516/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 listopada 2019 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: sędzia Małgorzata Michalska-Księżyk Protokolant: starzy sekretarz sądowy Agata Drachal po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2019 r. na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko (...) SA w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) SA w W. na rzecz powódki A. K. kwotę 14.800 zł ( czternaście tysięcy osiemset złotych ) z odsetka
Czytaj więcej»

I C 1497/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2017-05-08

Data publikacji: 2017-08-02

trafność 100%

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt I C 1497/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Marcin Rogóż Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Chudzik po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko A. W. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 1497/16 UZASADNIENIE Strona powodowa (...) S.A. w W. wniosła o zasądzenie od pozwan
Czytaj więcej»

I C 1498/19

postanowienie

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2020-03-18

Data publikacji: 2020-12-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1498/19 upr. POSTANOWIENIE Dnia 18 marca 2020 r. Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu Wydział I Cywilny w składzie: Sędzia Radosław Jamroży po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2020 r. w Kędzierzynie-Koźlu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) z siedzibą w (...) S. przeciwko J. S. o zapłatę posatnawia: 1 umorzyć postępowanie; 2 zasądzić od strony powodowej (...) z siedzibą w (...) S. na rzecz pozwanej J. S. kwotę 600 zł tytułem kosztów procesu. Sędzia Radosław Jamroży Zarządzeni
Czytaj więcej»

I C 1662/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2017-02-20

Data publikacji: 2017-05-09

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1662/16 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Rogóż Protokolant: sekr. sądowy Wioletta Bartołd po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2017 r. w Kędzierzynie-Koźlu sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w G. przeciwko D. K. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 1662/16 UZASADNIENIE St
Czytaj więcej»