Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
597

I C 948/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2013-08-23

Data publikacji: 2014-08-05

trafność 100%

Sygn. akt I C 948/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 sierpnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie - Koźlu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Irena Minkisiewicz Protokolant: Agata Drachal po rozpoznaniu w dniu 09.08.2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa D. D. (1) i W. D. przeciwko Z. M. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego Z. M. na rzecz powodów D. D. (1) i W. D. solidarnie kwotę 1065,50 zł ( słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt pięć złotych 50/100) wraz z odsetka
Czytaj więcej»

I C 947/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2016-10-04

Data publikacji: 2017-05-04

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Zapewnienie sprzedawcy co do istnienia określonych właściwości rzeczy może mieć różnorakie żródło. W szczególności sprzedawca może sformułować określone zapewnienia w samej umowie , czy w informacjach (...) udzielanych kupującemu, które to informacje mają na celu skłonienie kupującego do wejścia w stosunek zobowiązaniowy..."
Sygn. akt I C 947/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Małgorzata Michalska-Księżyk Protokolant: stażysta Magdalena Michalska po rozpoznaniu w dniu 20.09.2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. C. (1) przeciwko B. E. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej B. E. na rzecz powoda M. C. (1) kwotę 10.300 zł (dziesięć tysięcy trzysta złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 27.06.2014r.
Czytaj więcej»

I C 958/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2013-04-23

Data publikacji: 2014-02-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: zgodnie z żądaniem
Sygn. akt I C 958/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Kędzierzynie - Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: Sędzia Sądu Rejonowego Irena Minkisiewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Żaklina Skrzypczak po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2013 r. w Kędzierzynie - Koźlu na rozprawie sprawy z powództwa D. K. przeciwko M. K. o eksmisję 1 nakazuje pozwanej M. K. , aby opuściła, opróżniła i wydała powodowi D. K. nieruchomość położoną w R. przy u
Czytaj więcej»

I C 1005/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2017-05-08

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Teza orzeczenia: Termin przedawnienia dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata.
Sygn. akt I C 1005/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Anna Lipnicka Protokolant: st. sekr. sądowy Żaklina Skrzypczak po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko S. B. o zapłatę 1 powództwo oddala; 2 przyznaje adw. L. R. z Kancelarii Adwokackiej przy ul. (...) w K. wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji kurato
Czytaj więcej»

I C 1008/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2016-01-19

Data publikacji: 2016-04-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: " Sąd oceni na tej podstawie jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu"
Sygn. akt I C 1008/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Małgorzata Michalska-Księżyk Protokolant: sekr. sądowy Agata Drachal po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w L. przeciwko G. P. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 1008/15 UZASADNIENIE (...) S.A. w L. wystąpił przeciwko G. P. z powództwem o zapłatę kwot
Czytaj więcej»

I C 1012/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2016-03-07

Data publikacji: 2016-05-17

trafność 100%

Teza orzeczenia: Powód winien wykazać następstwo prawne względem konkretnej wierzytelności przysługującej mu wobec konkretnego dłużnika.
Sygn. akt: I C 1012/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aleksandra Gawlas Protokolant: stażysta Katarzyna Wojciechowska po rozpoznaniu w dniu 7.03.2016r w Kędzierzynie-Koźlu sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w L. przeciwko K. P. o zapłatę oddala powództwo. I C 1012/15 UZASADNIENIE (...) S.A. z siedzibą w L. wniósł o zasądzenie od pozwanego K. P. kwoty
Czytaj więcej»

I C 1038/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2015-09-11

Data publikacji: 2016-04-04

trafność 100%

Teza orzeczenia: Wysokość zadośćuczyniena zależy przede wszystkim od rozmiaru doznanej przez osobę poszkodowaną krzywdy.
Sygn. akt I C 1038/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie - Koźlu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Irena Minkisiewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Tworek po rozpoznaniu w dniu 28.08.2015r. na rozprawie sprawy z powództwa R. B. i M. B. (1) przeciwko (...) S.A. z siedzibą w S. o zapłatę zadośćuczynienia i o ustalenie 1.zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w S. na rzecz powoda R. B. kwotę 10.000,00 zł (słow
Czytaj więcej»

I C 1045/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2016-03-22

Data publikacji: 2016-06-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: " Sąd nie ma obowiązku zobowiązywania stron do przedstawienia dowodów do momentu udowodnienia roszczenia".
Sygn. akt I C 1045/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Małgorzata Michalska-Księżyk Protokolant: sekr. sądowy Agata Drachal po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w L. przeciwko J. S. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 1045/15 UZASADNIENIE (...) S.A. z siedzibą w L. wystąpił przeciwko J. S. z powództwem o zapłatę
Czytaj więcej»

I C 1038/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2016-01-21

Data publikacji: 2016-04-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: " Sąd nie ma przy tym obowiązku zobowiązywania stron do przedstawienia dowodów do momentu udowodnienia roszczenia"
Sygn. akt I C 1038/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Małgorzata Michalska-Księżyk Protokolant: sekr. sądowy Agata Drachal po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w L. przeciwko A. W. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 1038/15 UZASADNIENIE (...) S.A. w L. wystąpił przeciwko A. W. z powództwem o zapłatę kwot
Czytaj więcej»

I C 1045/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 2014-06-26

Data publikacji: 2015-03-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obwiązanej do jej naprawienia,
Sygn. akt I C 1045/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy w Kędzierzynie - Koźlu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Małgorzata Michalska-Księżyk Protokolant: stażysta Renata Schurgacz po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa H. D. przeciwko J. D. o zapłatę nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu dnia 21 października 2013 r. pod sygn. akt I Nc 1857/13 utrzymuje
Czytaj więcej»